O autorze
Notka o mnie – Artystka sztuk wizualnych. Autorka rzeźb, fotografii i instalacji. Zajmuje sie problemami czasu, przestrzeni, relacji i stanów granicznych "pomiędzy". Jest autorką instalacji wideo, w których postacie symbolizują problemy i procesy przemian współczesnego świata. Jej procesualne prace - m.in. rzeźby i instalacje z mgły, waty cukrowej, zabawek dotyczą obecności sztuki w życiu codziennym, nowoczesnego myślenia i przekraczania granic. Brała udział w wielu wystawach, w tym m.in. w Biennale w Sydney, w Biennale w Wenecji (zaproszona przez artystów rumuńskich do wystawy w ramach narodowej reprezentacji), Moderna Museet w Sztokholmie, Whitechapel Gallery w Londynie, w Jeu de Paume w Paryżu, Martin Gropius Bau w Berlinie, w Zachęcie w Warszawie czy Museum of Contemporary Art w Chicago, Galeria SAB w Bogocie / Kolumbii czy MAM Museo de Arte Moderna Rio de Janeiro.

SIEDEM TAŃCÓW, GALERIA LABIRYNT, LUBLIN

TANIEC JAK URZADZENIE MAPUJACE (MIASTO), 2016 ZUZANNA JANIN STUDIO
Zapraszamy na wystawę indywidualną ZUZANNY JANIN w galerii Labirynt w Lublinie, otwarcie 15.01.2016 o 19.00

Materiały prasowe Galerii Labirynt:

ZUZANNA JANIN
SIEDMIU OJCÓW
wystawa indywidualna,
Otwarcie: 15.01 (piątek), godz. 19.00

Zuzanna Janin zajmuje się rzeźbą, instalacją, filmem, wideo, fotografią, akcjami i działaniami performatywnymi. Należy do grona najważniejszych przedstawicielek sztuki polskiej po 1989 roku.

Wystawa w Galerii Labirynt obejmuje najnowsze realizacje artystki. Oprócz tych, które miały już swoją premierę zobaczymy prace powstałe w ciągu ostatnich miesięcy - takie jak tytułowe "Siedem tańców", "Shame" czy rzeźbiarska część "Lost Butterfly"."Zuzanna Janin zdaje sobie sprawę, że nie istnieje inne spojrzenie niż wyrastające z własnej, osobistej historii. Zajmuje ją pamięć jako tajemniczy przekaz, płynący z głębin czasu, rzeka opływająca nasze świadome czyny i myśli, ale kształtująca także to, nad czym się nie zastanawiamy, odruchowe reakcje, punkty odniesienia, wartości. Poprzez obrazy, dźwięki, formy, przekazuje opowieści. Nie są to opowieści linearne, lecz niepełne, zapętlające się, z bocznymi nurtami i odnogami. Bywają zamglone, niewyraźne, kształtowane także obcymi przekazami, czasem dokumentami, historiami fikcyjnymi, lecz posiadającymi dozę prawdopodobieństwa." (Magdalena Ujma)
Kurator: Waldemar Tatarczuk.
Wystawa czynna do 28.02 (wt.-niedz., godz. 12.00-19.00)
wstęp wolny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EN
➔ Ehibition opening January 15th, 2016 (Friday), 7 p.m.
Open until February 28th, 2016 (Tuesday – Sunday, 12 a.m. 7.p.m.)
free admission

Zuzanna Janin has been dealing with sculpture, installation, video and performative activities. The common thread of all her works is her consistent artistic mindset and persistence in following the values she considers vital.

The exhibition in Lublin shows artist’s works from recent years. Part of them has been exhibited before, but is here presented among numerous premier works, the latter of which play a major role. All of them dwell on themes which the artist has been dealing with for years and are their continuation or play upon them in a creative manner.

Zuzanna Janin is aware that there is no other perspective but the one which stems from one’s own private history. She is interested in memory as a secret message from the depths of time, a river flowing over our conscious activities and thoughts, but at the same time also shaping all the things which we do not think about, our automatic and instinctive reactions, points of reference, values. Through images, sounds, forms she passes on stories. These are not linear, but incomplete, overlooping ones with side currents and subplots. They tend to appear as misty and vague, shaped partly by strangers’ testimonies, sometimes documents or made-up stories which however do posses a dose of probability. (Magdalena Ujma)


Curator: Waldemar Tatarczuk.


https://www.facebook.com/events/1729140563982970/
Trwa ładowanie komentarzy...